Onze school is een kleinschalige dorpsschool met als motto: "klein maar fijn". Wij streven ernaar  een fijn en veilig klimaat op school te realiseren, waardoor alle kinderen zich geborgen en gekend weten en zo tot maximale ontplooiing kunnen komen.  Wij werken doelgericht en planmatig. Wij hebben op onze basisschool een leerstofjaarklassensysteem en de kinderen zijn ingedeeld in combinatiegroepen, te weten:  de kleutergroep,  groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Daarnaast herbergt de school ook een voorschool, voor kinderen van twee tot vier jaar.  Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Onze school heeft een Ontwikkelingszorgprofiel opgesteld, waarin wij hebben vastgelegd welke vormen van zorg wij extra kunnen bieden. Wij participeren in het Samenwerkingsverband "De Meierij", afdeling Bommelerwaard. Wij bieden reeds jaren goed en passend onderwijs aan kinderen met extra zorgbehoeften. Ook leerlingen die meer en moeilijkere leerstof aankunnen, geven wij zoveel mogelijk een passend aanbod binnen onze school. Daarnaast hebben wij een samenwerking met de Plusklas van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Dit betekent dat hoogbegaafde kinderen één dagdeel per week naar Wijk en Aalburg gaan om daar lessen te volgen met kinderen van andere basisscholen uit onze regio.