Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom op onze voorschool. Zij mogen twee morgens op school komen (maandag- woensdag of dinsdag- donderdag). De kinderen krijgen een rijk taalaanbod op onze voorschool. Er wordt veel gespeeld, verteld, ook uit de Bijbel, en geknutseld. Al  spelend ontdekt het kind de wereld om zich heen en leert het allerlei zaken: knippen, plakken, kleine opruimtaakjes doen, naar een verhaal luisteren en dergelijke. Om de ontwikkeling van alle peuters goed te kunnen volgen, observeren de leidsters de kinderen  en leggen zij hun observaties vast in het programma "Leerlijnen jonge kind".  Dit geeft hen zicht op eventuele problemen/achterstanden, zodat zij doelgericht met de peuters aan het werk zijn.  Wanneer een kind naar onze basisschool gaat, worden deze gegevens meegegeven en vindt er een warme overdracht plaats. Ook in onze kleuterbouw gebruiken we het observatieprogramma "Leerlijnen Jonge Kind", zodat er een goede doorgaande lijn is.