VVE

De voorschool is VVE gekwalificeerd; dit houdt in dat we op de voorschool extra zorg kunnen bieden aan kinderen die een grotere zorgbehoefte hebben op het gebied van taal, motoriek en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze extra zorg wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente Zaltbommel. De kinderen die een VVE indicatie krijgen (meestal gebeurt dit door het consultatiebureau wanneer het kind 18 maanden is), komen vier morgens naar de voorschool zodat we  hen meer zorg kunnen bieden en hen zo beter kunnen toerusten voordat zij naar  de basisschool gaan. Wij gebruiken hierbij het programma "Doe meer met Bas".  


U kunt het inspectierapport hier inzien.